admin

דצמבר 9, 2021

עוסק פטור או עוסק מורשה ? סוגיות מעשיות ושיקולים

נכתבו אינספור מאמרים בנושא עוסק פטור, אולם מטרת המאמר הזה הינה לתת לקורא היבטים מעשיים, דילמות וסוגיות שנתקלתי באופן אישי כרואה חשבון מול לקוחותי. כמובן שיש […]
דצמבר 1, 2021

מסמכי הכנסות ומסמכים נלווים – אילו מסמכים חייב עוסק להפיק ?

כל עוסק בוודאי נתקל בשאלה אילו מסמכי הכנסות עליו להפיק בעת קבלת תקבול, כאשר המקור החוקי לכך הינו חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 והוראות מס הכנסה […]
נובמבר 24, 2021

כיצד ניתן לאתר כספים אבודים?

יש המון כסף בישראל ובעולם שמגיע ושייך לאנשים רבים, ומתחלק בגדול לשתי קטגוריות – קטגוריית הירושות האבודות וקטגוריית מעלימי הכספים בסכסוכים משפחתיים ועסקיים. את הקטגוריה הראשונה […]
אוקטובר 6, 2021

מע"מ ומס הכנסה מה ההבדלים בניהם?

כשפותחים עסק יש המון מושגים ומילים גדולות ולא מובנות ורבים מאיתנו מבלבלים בין רשויות המס השונות. אנחנו נעשה כעת סדר בשני מושגים חשובים שמבלבלים את כולם […]
Open chat